พัลส์ของแสงสว่างที่จะเข้ารหัสข้อมูลรวมทั้งคุ้มครองป้องกันความปลอดภัยของ cryptocurrencies

ข้อมูลสามารถเดินทางผ่านสายเคเบิลใยแก้วหลายพันไมล์ใต้ห้วงสมุทรโลกได้โดยผ่านพัลส์ของแสงสว่าง รวมทั้งดั

Continue reading